Lipitear 20 Flakon Göz Damlası

LIPITEAR 20 FLAKON GÖZ DAMLASI

LIPITEAR®

Oftalmik kullanım için fosfolipid mikroemülsiyon 0.3 ml'lik 20 adet tek dozluk flakonlar.

Ürün hakkında:
LIPITEAR®, bir sulu faz ve bir lipit fazından oluşan bir mikroemülsiyondur. Lipid fazın ana bileşenleri, Iakriyal sıvının (fosfolipitler ve orta zincirli trigliseritler) fizyolojik bileşenleridir.
Mikroemülsiyon içinde dağılmış olan submikroskobik lipid parçacıkları, Iakriyal filmde doğal olarak bulunan lipit tabakasına çok benzer ince bir hidrofobik bariyer oluşturarak oküler yüzeyi korur.

Kullanım alanı:
LIPITEAR®, buharlaşma, dengesiz lakrimal film, refraktif veya diğer göz cerrahisi, travmalar, kontakt lens kullanımı veya dijital (bilgisayar, televizyon veya telefon) ekranlara uzun süre maruz kalma gibi bir artışa bağlı olarak hasar görmüş olan oküler yüzeyin mikroçevresinin yenilenmesine yardımcı olur.

LIPITEAR®, oküler cerrahi sonrası koruyucu ince bir hidrofobik bariyer oluşturan fizyolojik korneal re-epitelizasyon sürecini destekler.

Mikroemülsiyonun homojen dağılımını sağlamak için LIPITEAR kontakt lensleri kullanmadan önce damlatılmalıdır.

Kullanım şekli:
- Ellerinizi iyice yıkayınız ve kurulayınız.
- Kullanmadan önce, tek dozluk flakonun sağlam olduğundan emin olunuz.
- Tek dozluk flakonu stripden çıkarınız.
- Üst kısmı çekmeden döndürünüz ve açınız.
- Gerekirse veya uzmanınızın tavsiyesine göre 1 veya 2 damla kullanınız.

Saklama koşulu ve raf ömrü:
- Tek dozluk flakon, alüminyum torbada, ışıktan uzak tutulmalıdır.
- Ambalajda gösterilen raf ömrü, buzdolabında depolanan (2°C - 8°C) ürün için geçerlidir.
- Ürün buzdolabında depolanmazsa (25°C'nin altında) 60 gün içinde kullanılmalıdır.

Uyarılar:
- Bileşenlerden herhangi birine karşı spesifik hipersensitivite durumunda ürünü kullanmayınız.
- Diğer göz damlalarında olduğu gibi, geçici bulanık görme ya da diğer görsel bozukluklar araç veya makine kullanımınızı etkileyebilir. Ürünü kullandıktan sonra bulanık görüyorsanız, araç veya makine kullanmadan önce görmeniz netleşene kadar bekleyiniz.
- Semptomlar devam ederse veya kötüleşirse lütfen doktorunuza danışınız.
- Ürün damlatıldıktan sonra nadir görülen oküler irritasyon vakaları olabilir; ağrıyla karşılaşıldığında veya gözde kızarıklık ya da görsel bozukluklar olma durumunda ürünün kullanımını kesiniz.
- Solüsyonu yutmayınız.
- LIPITEAR® ile beraber göze diğer maddeleri uygulamayın, çünkü beraber kullanım ürünün etkisini değiştirebilir.
- Herhangi bir diğer göz damlasını uygulamadan önce 15 dakika bekleyiniz.
- Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayınız.
- Donmasına izin vermeyiniz.
- Ambalaj zarar görmüşse kullanmayınız.
- Ürün koruyucu içermez. İçinde çözelti kalsa bile açılmış tek dozluk flakon, herhangi bir oküler enfeksiyon riskini önlemek için ilk kullanımdan sonra derhal atılmalıdır.
- Açılmış flakonu daha sonra tekrar kullanmak için saklamayınız.


© 2018 Copyright All right reserved.

Web Tasarım : Bosphorusmedia.com